Stromovka je v současnosti jednou z nejoblíbenějších pražských zelených ploch. Její historie sahá až do středověku, kdy zde čeští králové lovili zvěř. K rozvoji místa došlo v 16. století. Původní název zněl „Alte Tiergarten“, v překladu „stará obora“, do raných dějin místa se zapsali dva panovníci - Ferdinand II. Tyrolský a Rudolf II. Ti zde ale tolik nelovili, spíše chovali cizokrajná zvířata. Šlo tedy o předchůdkyni nedaleké pražské zoologické zahrady.

Za vlády Rudolfa II. byly v oboře realizovány stavby Císařského mlýna a Rudolfovy štoly, vodního díla, které přivádělo do rybníka v oboře vodu z Vltavy. Císařský mlýn byl v letech 1589–1590 přestavěn, jeho areál byl rozšířen o arkádovou chodbu a lázeň s grottou a navíc zde byla vybudována brusírna drahých kamenů. V roce 1606 byla k Císařskému mlýnu přistavěna mohutná reprezentační brána. V roce 1679 však Císařský mlýn vyhořel.

Od roku 1804 pro veřejnost

O deset let později, v roce 1689, byla v Královské oboře poblíž Velkého rybníka postavena nákladem hraběte Kryštofa Vratislava z Mitrovic Královská dvorana (pozdější Šlechtova restaurace). I o té se návštěvníci výstavy dozví více. Královská obora byla dlouhá století uzavřena pouze pro šlechtu.

Od roku 1804 je pak obora, nazývaná prostě Stromovka, přístupná veřejnosti jako anglický park se zahradnicky upravenými úseky. Jeho dnešní podobu sice okleštily tramvajové koleje a výstavba, stále je ale oblíbeným cílem vycházek nejen Pražanů.

Mapy a dobové fotografie

Výstava na panelech před budovou Muzea hlavního města Prahy prostřednictvím reprodukcí fotografií, dobových map, kreseb a rytin představí vývoj tohoto parku v celé jeho historii. Záštitu nad výstavou převzala radní hlavního města Prahy Jana Plamínková.