Samostatné Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918, oslavy budou ale probíhat celý rok. Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum připravují k tomuto výročí velký výstavní projekt Založeno 1918.

Půjde o pětici samostatných výstav, které se uskuteční v průběhu roku 2018 na Pražském hradě. První z nich ponese název V základech státnosti a přístupná bude v Císařské konírně, a to jen pět dní - od 10. do 15. ledna. Zcela zdarma zde uvidíte vzácné originály archiválií, jako třeba korunovační evangeliář Karla IV. nebo Svatovítský evangeliář, který svatovítské katedrále daroval první český král Vratislav II. Vystavena bude i slavná Zlatá bula sicilská, která potvrdila privilegia českých králů.

Korunovační klenoty nově

Pouhý týden, od 16. do 23. ledna, bude zájemcům k dispozici další navazující výstava s všeříkajícím názvem Symbolická moc českých korunovačních klenotů, pořádaná ve Vladislavském sále. Korunovační klenoty zde budou poprvé vystaveny v nové vitríně tak, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout ze všech stran, poprvé tak uvidí i unikátní zadní stranu koruny. Vystavena bude také přilba svatého Václava, jeho zbroj a meč. 

Cestou od vitríny se zbrojí knížete Václava k vitríně s korunovačními klenoty projde návštěvník kolem řady panelů, na nichž budou popsány osudy klenotů a vývoj jejich symbolického významu po roce 1918, kdy atributy českých králů stále hrají důležitou roli.

Symboly státnosti i přelomové okamžiky dějin

Třetí výstava bude již delší. Od 27. února do 1. července se v Císařské konírně představí nejvýraznější okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti. Asi nejzajímavějším exponátem bude tzv. Vladislavovo privilegium z r. 1158 - nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu.

Čtvrtá výstava pak v Jízdárně Pražského hradu od 7. března představí historii státních symbolů. K vidění bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se budou během výstavy pravidelně obměňovat. Mezi ně patří například text rozhlasového projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z vězení.

Sokolové - Hradní stráž

Projekt završí výstava v Tereziánském křídle Pražského hradu nazvaná Stráž na Hradě pražském. Budou ji tvořit fotografie a další exponáty, které představí historii Hradní stráže. Zahájena bude symbolicky v době konání XVI. všesokolského sletu - první jednotku Masarykovy stráže totiž tvořili právě bratři sokolové.