Areál Pražského hradu (nádvoří a komunikace) zůstává nadále přístupný a průchozí. O uzavření návštěvnických objektů bylo rozhodnuto v návaznosti na nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR po jednání Bezpečnostní rady státu a na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR.