Pro svou novou výstavu zkombinovala pětašedesátiletá Suzanne Pastorová své nejnovější práce s těmi staršími. Vznikla tak zajímavá expozice, v níž tato Američanka s německými kořeny s humorem a nadhledem medituje o životě stráveném ve světě fotografie a umění, o médiu fotografie a jeho místě ve světě, ale i o své rodině, blízkých a smyslu života.

Obdivuje ji i Sir Elton John

Jméno Suzanne Pastorové je ve světě fotografie pojmem. Její práce najdete ve státních i soukromých galeriích mnoha zemí, mezi nadšené ctitele a sběratele její tvorby patří například i Sir Elton John.

V Chicagu vystudovala umění, v této americké metropoli také několik let pracovala v muzeích a galeriích. V roce 1990 se však rozhodla z USA odejít do Evropy, což odůvodnila strachem ze všeho velkého, dlouhých vzdáleností a propastí. Zvolila naše hlavní město, kde žije a tvoří už přes dvacet let.

V Praze v roce 1990 založila a stala se první ředitelkou Pražského domu fotografie, který se v té době stal nejvýznamnějším centrem české fotografie.

Ovlivněna Janem Saudkem

Její fotografická díla, která jsou ovlivněna přátelstvím s Janem Saudkem, už od 70. let minulého století zkoumají možnosti třetího rozměru. A to jak konceptuálně, tak doslovně. Reflektují sexualitu, poezii i pocity vykořenění. Jsou jemným poetickým komentářem k historii fotografického média, zejména k tomu, jak byla fotografie v průběhu času dotvářena a prezentována .

„Mám v sobě zvědavost či potřebu experimentovat s dvojrozměrností fotografického tisku. Použití sekvenčních snímků, vrstev, poskládaných téměř jako v knize, je nesmírně mocný nástroj. Vrstvení času a prostoru v trojrozměrných asamblážích poskytuje další svobodu formy a materiálu, svobodu tak důležitou pro sochaře,”  uvedla kdysi umělkyně.

Výstavu Staré časy, která je podpořena grantem hl. m. Prahy, můžete v Galerii Artinbox navštívit až do 7. prosince.