Malíř, grafik a ilustrátor Miloslav Troup se narodil v roce 1917 v Hořovicích. Absolvoval Státní grafickou školu a Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze.

Velmi důležitou roli v jeho výtvarném vývoji sehrálo studium v Paříži v druhé polovině 40. let, kde se vzdělával na École des Beaux Arts a École des Arts décoratifs. Po návratu do vlasti v roce 1950 se usadil v Praze, jejíž architekturu osobitým způsobem zachycoval na svých plátnech. Zemřel v Praze v roce 1993.

Mezi Paříží a Prahou

Rozsáhlá a pestrá tvorba Miloslava Troupa tvoří nedílnou součást české výtvarné kultury. Hned v počátcích své umělecké dráhy se díky studijnímu pobytu ve Francii ve druhé polovině čtyřicátých let zapsal do mezinárodního výtvarného dění.

Silné francouzské vlivy se odrážely v jeho celoživotní tvorbě. Do témat jeho volné malby se vždy promítalo prostředí, v němž žil, ať už to byly pařížské ulice se svéráznými postavami trhovců či později architektura staré Prahy, nebo prostředí jihočeského venkova.

 

Podívejte se na webové stránky: www.obecnidum.cz