Česká scénografie je díky osobnostem, jako jsou Josef Svoboda, František Tröster, Jaroslav Malina nebo Miloslav Melena, již po řadu let světovým fenoménem. A na výstavě v divadle DISK bude možná k vidění dílo některého z jejich budoucích následovníků - předvedou se zde totiž budoucí scénografové.

Pestré studium

Předmětem studia scénografie na divadelní fakultě Akademie múzických umění jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Studenti získávají potřebné technologické základy pro tvorbu scény nebo kostýmu, pracují s výrazovými prostředky, jako je kresba, malba, koláž, instalace, tvorba modelů, rysů, využití fotografie, filmu, grafických programů, světelného designu a řady dalších příbuzných oborů. Studenti samozřejmě už navrhují své první scénografie pro herecké a režijní kolegy.

Mozaika tvůrčího procesu

Expozice zahrne práce studentů bakalářského studia i studentů magisterských ateliérů scénografie, kostýmu a masky a filmové a televizní scénografie. Prezentace studentských prací proto bude koncipovaná jako mozaika jednotlivých částí tvůrčího procesu. Realizace finálního scénického a scénografického řešení se totiž vyvíjí až do premiéry, roste s jednotlivými reprízami inscenace a naplňuje se derniérou.

Součástí výstavy bude také veřejná prezentace diplomových prací. Návštěvníci tak poznají výsledky studia začínajících scénografů i celkové směřování a program katedry scénografie.

 

  • Více informací zde