Na výstavě, která vznikla koncem minulého roku ke 30. výročí Sametové revoluce, je na 140 exponátů. Uvidíte předměty zabavené při pokusech o ilegální přechody hranic, zařízení používaná STB při sledování disidentů nebo nástrojové vybavení undergroundových skupin.

Pomůcky tajných agentů

Celá expozice je členěna tematicky, rozdělena je do 11 nosných témat. Na využití techniky za minulého režimu a částečně také za nacistické okupace nahlíží ze dvou úhlů pohledu. Na straně diktatury představuje témata jako Oficiální propaganda a zbraně třetí říše, Operativní a sledovací technika STB, Oficiální hudební průmysl, Problém porodnosti a výstavby panelových sídlišť a Výzbroj Československé armády. Mezi exempláři jsou například originální kamuflovaná sledovací zařízení používaná STB při sledování disidentů nebo cvičná jaderná mina ze 70. let 20. století.

Samizdat, Plastici a disidenti

Na druhé straně, tedy mezi odbojáři a disidenty, zaujmou témata jako Technika 2. odboje, Poslech rozhlasu v době nesvobody, Útěky přes hranice, Nezávislá polygrafie a samizdat a Nezávislá audiovizuální subkultura anebo Spotřebičová chudoba. Mezi exponáty pak fanoušky nejen undergroundu potěší nástrojové vybavení undergroundových skupin The Plastic People of the Universe a Ještě jsme se nedohodli a mnoho dalšího. Zazní i hlasy konkrétních lidí, jejichž příběhy se formovaly pod vlivem politických okolností.

Zkuste si práci agenta

Výstava, která vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, Muzeem Policie ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů, není jen statickou přehlídkou muzejních exponátů. Návštěvníci si na ní sami mohou zkusit díky funkční replice sledovacího kočárku z výbavy STB práci tajného agenta či roli sledovaného „objektu“.