Malíř a restaurátor Michal Tomek se narodil v Praze v roce 1951. Vystudoval Akademii výtvarných umění, v roce 1981 byl na půlročním studijním pobytu na pařížské Akademii krásných umění.

Povoláním restaurátor

Tomek je povoláním restaurátor, pracoval na mnoha nástěnných malbách a obrazech. Jeho zásluhou jsou obnoveny středověké malby v kostele sv. Jakuba v Telči, v kostele sv. Jana Křtitele na Landštejně, malby v Arcibiskupském paláci v Praze, obrazy Mistra Theodorika na Karlštejně a mnoho jiných vzácných děl.

Mytické postavy a fantaskní krajiny

Tomkova autorská tvorba se liší od děl většiny jeho současníků. Na jeho obrazech se objevují archetypální postavy poutníka, loutkáře, provazochodce, trojského koně, čekajícího Minotaura nebo psa utrženého ze řetězu. Fantaskní krajiny jsou plné labyrintů, bran, opuštěných bunkrů...

Ojedinělá postava současného umění

Michal Tomek se vyjadřuje dokonale provedenou klasickou malířskou technikou - složitá filozofická, náboženská, mytologická a psychologická témata se na jeho malbách, akvarelech, grafice a kresbách stávají zrcadlem přítomnosti. Výtvarník nabízí původní, nemediální umění, stojící mimo módní tendence, a představuje tak ojedinělou postavu na současné české výtvarné scéně.

Výstava Spor je cyklem nových děl tohoto akademického malíře. Jejím jednotícím motivem je několik podob konfliktů, různic, střetů a bitev.

 

Podívejte se na webové stránky: www.nrpraha.cz