V únoru 2017 uplynulo 50 let od oficiálního založení Klubu spřízněných duší při divadle Semafor v pražském Radiopaláci. Tímto aktem byla po necelém roce naplněna myšlenka Jiřího Suchého o spřízněnosti duší, vyřčená v pořadu Československého rozhlasu Gramotingltangl v sobotu 12. března 1966.

Vzniklo přátelské sdružení tisícovky slušných lidí z celé republiky s podobnými kulturními zájmy a vztahem k hodnotnému umění všeho druhu, vztahem k jeho tvůrcům a interpretům, zejména k tradiční sympatii k tvorbě Jiřího Suchého a divadla Semafor. První tajemnicí klubu byla, díky své spolupráci s rozhlasem, Marie Vaculíková.

Klub vydával vlastní zpravodaj

Po celou dobu existence se dařilo vydávat klubový zpravodaj. Publikovala zde ve svých začátcích později známá jména, jako například novinář Radek John, Vladimír Vlasák (pozdější kulturní redaktor MFDnes), Tomáš Motl (dnešní ředitel kulturního kanálu ČTart) nebo dnešní senátor Jiří Oberfalzer.

Díky aktivnímu vedení klub rovněž vyvíjel, především v prvních dvaceti letech své existence, různorodou ediční činnost. Pod hlavičkou Jonáš klubu vyšly mimo jiných texty Jiřímu Suchému, dvojici Burian-Dědeček, Zdeňku Mahlerovi, ale nejznámější je pravděpodobně plakát s fotkou Jana Wericha s doutníkem od Tarase Kuščynského.

Po listopadu Jonáš klub

Jonáš klub přežil administrativní zastavení činnosti na konci roku 1971 i pozdější likvidaci nástupnického Jonáš klubu při Českém fonoklubu v roce 1986. Když se 18. listopadu 1989 na klubovém srazu členové připojili k vyhlášené stávce divadel, bylo to už jen krok ke svobodné registraci společnosti pod známým názvem Jonáš klub.

Nejen výstava

V Popmuseu si kromě uvedené výstavy můžete prohlédnout stálou expozici hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a vybraných nástrojů klávesových, které byly v bývalém Československu používány.