Dny evropského dědictví mají za cíl přiblížit široké veřejnosti národní kulturní dědictví. Národní technické muzeum, které ve svých expozicích a výstavách prezentuje cenné doklady naší technické historie i současnosti, se k nim připojuje již tradičně.

Hlavní budova

Návštěvníci si budou moci prohlédnout 16 stálých expozic a několik výstav, např. výstavu věnovanou historii cyklistiky s názvem „Fenomén Favorit.“ Každou hodinu se budou konat zdarma komentované prohlídky muzea. Pro menší návštěvníky je připravena oblíbená dětská chemická laboratoř Kids’Lab.

  • Otevřeno: 9:00 – 18:00 hodin

Komentované prohlídky muzea a workshop Kids’Lab je možné si předem rezervovat na http://vstupenky.ntm.cz  nebo se po příchodu registrovat na pokladně muzea.

Upozornění: Vstup do expozice Uhelný a rudný důl a její komentovaná prohlídka zůstávají zpoplatněny.

Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích

V nově opraveném hospodářském areálu památkově hodnotného kláštera stálá Expozice stavitelství představuje atraktivní formou postupy a principy především tradičního stavitelství.

Na komentované prohlídky Dvora stavebních řemesel s programem „Jak mistr Ondřej k zednické lžíci přišel“ a Expozice stavebně-historického průzkumu je třeba se registrovat na: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Akce/Dny-otevrenych-dveri-2018/Den-otevrenych-dveri-s-technickym-muzeem-v-Plasich.

Železniční depozitář NTM v Chomutově

Milovníci „mašinek“ a vůbec všeho kolem železnice si v tento den mohou zdarma prohlédnout velkou část největší státní železniční sbírky u nás – na 100 kolejových vozidel.

NTM s partnery připravilo také veřejné jízdy parního motorového vozu M 124.001 Komarek. Kapacita vozu je omezena, vstupenky se prodávají pouze při nástupu do vozu.