Hravý architekt je mezinárodní výtvarně-architektonický projekt, který je určen žákům 3. a 4. tříd základních škol. A jeho cílem je zábavnou formou rozvíjet povědomí dětí nejen v oblasti architektury, ale i kultury a historie, přiblížit jim a poučit je o profesi a práci architekta a vysvětlit, co je architektonické dědictví a proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně.

Ve školách po celý rok

Ve školách tento projekt probíhá po celý školní rok. Je totiž rozšířen o přednášky a besedy dětí s architekty, nebo vybranými odborníky. Tak vlastně začíná přípravná část.

Děti také se svými učiteli absolvují procházky za architekturou jejich města, na nichž se seznamují s tím, jakým způsobem může být výtvarné umění spjato s architekturou (reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky, domovní znamení, chrliče, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a další) a tyto prvky výtvarně zpracují vhodně zvolenou výtvarnou technikou (tempera, akvarel, tisk, koláž, linoryt, perokresba, kresba tužkou, uhlem atd.) na papír formátu A3.

Téma projektu

Jaké objekty děti malovaly? Různé. Limitovalo je pouze hlavní téma: zpracovat posledních sto let v architektuře – od kubismu do současnosti a s přesahem do budoucnosti a z tohoto období vybrat nějakou budovu ve svém městě. Tu pak libovolnou výtvarnou technikou zachytit i se zapojením své vlastní fantazie.

Výsledek můžete právě vidět na výstavě ve Valdštejnské zahradě na Malé Straně.