Výstava je odpovědí na otázku Jak se s touto vrozenou vývojovou vadou žije ve 21. století? V době, která klade vysoké nároky na fyzickou krásu, kdy retušované fotografie modelek jsou společností přijímány jako vzor, kterému se chce každý přiblížit.

Autorka fotografií spolupracuje se spolkem Šťastný úsměv. Tato nezisková organizace od roku 2005 pomáhá dětem s rozštěpem obličeje projít léčbou s úsměvem a snaží se jim pomoci dospět ve zdravě sebevědomé jedince, kterým nezůstanou z doby dětství a dospívání jizvy na duši způsobené nepochopením a netolerancí okolí. Patronkou projektu je herečka Simona Stašová.

Nenechte si tuto jedinečnou výstavu se skutečnými příběhy psanými srdcem a bez cenzury ujít.

Výstava instalovaná v budově Magistrátu hl. m. Prahy – v přízemí Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1, je přístupná od 1. do 30. září v pracovních dnech.

Výstava fotografií Od rozštěpu k úsměvu