Tradičně pořadatel soutěže, Nadace Holar, využíval pro výstavu prostory Clam-Gallasova paláce, letos nově je to Obecní dům. Jeho rozlehlé a světlé výstavní sály ve druhém patře poskytly důstojný a reprezentativní prostor k vystavení asi sto padesáti, tedy necelé poloviny soutěžních prací včetně patnácti autorských knih.

Grafika roku

Soutěž Grafika roku, jediná celostátní soutěž svého druhu u nás, je pořádána od roku 1994 a jejím organizátorem je od roku 2015 Nadace Hollar, založená Sdružením českých umělců grafiků Hollar pro podporu a rozvoj české umělecké grafiky. Porota udílí ocenění v pěti hlavních a několika vedlejších kategoriích. V posledním ročníku Grafiky roku bylo posuzováno celkem 361 soutěžních prací.

Hlavní cenu v kategorii A – velký formát za rok 2018 získal Miloš Šejn. Vítězem v kategorii B – malý formát byl vyhlášen Jiří Hanuš. Obě jmenované ceny mají své paralely v kategorii C – studentských prací, které byly za rok 2018 uděleny Anně Bydžovské a Markétě Bábkové. Hlavní cenu v kategorii D – autorská kniha získal Marián Čižnár za knihu Dora.

Cena Vladimíra Boudníka

Společně s výsledky soutěže Grafika roku je každoročně vyhlašován laureát Ceny Vladimíra Boudníka, udílené žijícímu českému umělci za významný tvůrčí přínos v oblasti grafiky. Laureátkou 24. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka Lenku Vilhelmovou, kterou na výstavě v Obecním domě představuje komorní expozice.

Lenka Vilhelmová, absolvovala roku 1982 studium na Akademii výtvarných umění v grafickém ateliéru prof. Ladislava Čepeláka. Hlavním médiem jejího uměleckého projevu zůstává grafika, věnuje se rovněž malbě, autorské knize a tvorbě objektů. Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie v Praze a několika renomovaných zahraničních institucí, včetně National Gallery of Art ve Washingtonu. V současnosti je docentkou, vedoucí katedru výtvarné výchovy pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Tato významná kulturní akce má záštitu primátora hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.