Návštěvníci uvidí repliky korunovačních klenotů, 3D modely středověkých hradů a dalších významných staveb doby lucemburské, faksimile rukopisů a ilustrací i repliky strojů vyrobených podle dobových technických výkresů. Lucemburky představí také sochy výtvarníka Igora Kitzbergra i rodokmeny předků a potomků Karla IV.

Výstava je součástí projektu Křižovatka cest k 700. výročí narození Karla IV, který vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Více informací na: http://www.magictilucemburkove.cz/

Výstava Magičtí Lucemburkové