Neviditelná výstava Praha je druhou výstavou tohoto druhu v Evropě. První byla zpřístupněna v Budapešti v roce 2007, v prosinci 2011 byla otevřena pobočka ve Varšavě.

Expozice se snaží ukázat jednak reálný svět nevidomých a také možnosti, jak jim pomoci a porozumět.

Jak se žije nevidomým

Návštěvníci si za pomoci instrukcí nevidomého nebo slabozrakého průvodce mohou ve speciálně upravených a zatemněných prostorách na vlastní kůži vyzkoušet různé scény každodenního života nevidomých. Výstava je unikátní interaktivní cestou do světa, kde zmizelo všechno světlo, kde jsou návštěvníci odkázáni pouze na sluch, hmat a čich.

Prohlídka prověří smysly

Prohlídky začínají po 15 minutách. A jsou celé potmě. Návštěvníci si vyzkouší, jak se pohybovat v ruchu města i v lese, jak se umýt či zapnout mikrovlnnou troubu, jak zaplatit, poznat peníze bez zraku, jak ochutit oběd a vybrat správné koření.

Na denním světle se pak seznámí s pomůckami a předměty, které nevidomým usnadňují život. Pro obzvláště statečné je pak připravena prohlídka pro pokročilé, kteří během ní potmě plní úkoly z běžného života sami, bez instrukcí průvodce. Speciální pohádkové prohlídky jsou pak připraveny pro rodiny s dětmi.