Výstava Vikýře PLAY je součástí mezinárodního projektu interaktivních putovních výstav ORBIS PICTUS PLAY Jiřího a Radany Waldových. Výstavy spojené s tímto projektem, které již od roku 2000 umělecky koncipuje Petr Nikl, navštívilo po celém světě více než 2,6 milionu lidí.

Výstava Vikýře PLAY se uskuteční v Malostranské besedě pod záštitou primátora hl. m. Prahy pana Bohuslava Svobody a starosty MČ Praha 1 pana Oldřicha Lomeckého a zaplní vybrané prostory v prvním, druhém a třetím patře. Hlavní částí expozice Vikýře PLAY bude systém pěti podstřešních komůrek patřících jednotlivým oknům půdy. Kromě soustředěného pohledu do okolí chrámu svatého Mikuláše očima holubů budou tato hnízda poskytovat kreativní výbavu v podobě nejrůznějších zvukových, optických a kinetických nástrojů.

Další nástroje budou umístěny na dlažbě půdního prostoru, některé objekty mohou jednotlivé komůrky propojovat. Tyto další objekty budou snadno přemístitelné a kdykoli tak uvolní místo pro komorní koncert a divadelní produkce. Některé drobnější nástroje mohou viset v trámoví krovů jako netopýři.

Intimní místnost s oknem do dvora se stane Nahrávacím studiem snílků opatřeným menším nahrávacím zařízením, které umožní jednotlivcům i skupinám „nastudovat” vlastní hudební dílka. V případě zájmu si návštěvníci budou moci na CD, DVD nebo jiném médiu odnést z výstavy audio či video záznam své tvořivosti pro další využití. Tato zcela unikátní hudební sekce bude přístupná návštěvníkům výstavy a umožní i uspořádání speciálních akcí.

Ve 2. patře se Videokavárna v sousedství BioBistra stane workshopovou interaktivní zónou a místem pro besedy a projekce. Další intimní výstavní místnosti druhého patra nabídnou množství nástrojů pro různé způsoby kreslení. Foyer v prvním patře u Hudebního a divadelního klubu bude hostit Sensorium rozvíjející dvanáct smyslů člověka dle představ Jana Amose Komenského a Rudolfa Steinera.

Niklova koncepce v Malostranské besedě vytváří imaginativní prostor pro všechny smysly, otevřený všem bez rozdílu věku nebo sociálního postavení.

Více informací na www.vikyreplay.cz.