Téma výstavy vyjadřuje vztah mezi vlastnostmi materiálu a vizuální optikou obrazu. Posouvá nástěnný obraz k reliéfnímu vyjádření a reliéf k prostorovému objektu. Malba nabývá hodnot 3D obrazu, do popředí koncepčního tázání se znovu dostává optická iluze. Obraz díky svému intermediálnímu vyjádření získává nové významové hodnoty. Je vyjádřen jako situace, či jako energie interakce mezi uměleckým dílem a vnímatelem.

Svoji tvorbu představují Kiyoshi Akiyama, Jaroslava Kadlecová, Přemysl Procházka a Ladislav Vlna.

Galerie kritiků se nachází v prvním patře paláce Adria, výstavní činnost zajišťuje Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Kromě výstav se zde pořádají přednášky, besedy a další akce, týkající se současného výtvarného umění.