A proč Zlatá Praha? Vystaveny jsou totiž obrázky z časopisů Zlatá Praha, Světozor a Květy. Ilustrace jedinečným způsobem ukazují obrovskou proměnu, kterou hlavní město procházelo, a to jak po stránce překotné výstavby, tak změn v životě Pražanů. Z rakouskouherského provinčního města se prostě stávalo sebevědomé velkoměsto, což dokládají ilustrace ukazující jeho urbanistickou tvář.

Praha ožívala

Hospodářský rozmach si vynutil budování infrastruktury, příliv nových obyvatel do zvětšujícího se města znamenal i výstavbu nových základních, ale i středních a vysokých škol. Rostoucí národní sebevědomí vedlo k výstavbě sokoloven a měšťanských besed, ale i radnic, peněžních ústavů a bank.

Symbolem vzrůstající kulturní síly národa se stala výstavba Národního divadla, Národního muzea a dalších institucí, hospodářskou důležitost ilustrovala Jubilejní výstava v roce 1891.

Časopisy jako fenomén doby

A právě časopisy jako Zlatá Praha byly v druhé polovině předminulého století fenoménem, který ovlivňoval život Pražanů.

Výstava ukazuje nejen vzhled časopisů, ale popisuje i okolnosti jejich vzniku, k vidění jsou dokonce některé originální štočky s vyobrazeními Prahy, které pocházejí z Ottova nakladatelství a vydavatelství, kde vycházely i Světozor a Zlatá Praha. Závěr výstavy tvoří ilustrace zachycující dvě přelomové události - zářijovou povodeň z roku 1890, která definitivně změnila tvář města, a právě Jubilejní výstavu o rok později, jež město přenesla do nové éry.

K výstavě je vydána také výpravná publikace.