Výstava se totiž věnuje řemeslu, běžně návštěvníkům muzeí skrytému – konzervování, tedy uchovávání sbírkových předmětů. Zájemci mají zcela unikátní možnost vidět díla tak, jak se dostanou konzervátorovi do ruky, a sledovat, co všechno exponát podstoupí, než se ho je možné prohlédnout ve vitríně.

Expozice kromě toho představuje nové metody, jako je 3D skenování předmětů.

Oslava neviditelné práce

Významnou a nezbytnou součástí soustavné muzejní práce se sbírkovými předměty je totiž péče o fyzickou stránku uměleckého díla a s tím související konzervátorsko-restaurátorská činnost. Důkladný a komplexní průzkum pak může o dílech odhalit i nová fakta.

Výstava ukazuje práci konzervátorů papíru, textilu, dřeva, kovu a keramiky. V takto celistvém pojetí je práce muzejních konzervátorských pracovišť představena poprvé po čtyřiceti letech – a právě v roce, který byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví.

Prohlídka konzervátorských dílen

15. května a 18. září také proběhne zajímavý doprovodný program – prohlídky konzervátorských dílen Muzea hlavního města Prahy. Ty se nacházejí v pražských Stodůlkách a návštěvníci zde uvidí konzervátory a jejich technologie naživo.