Letos je to 470 let od doby, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529 – 1595) přijel do Čech, aby zde zastupoval zájmy svého otce i celé habsburské dynastie.

Stavitel letohrádku Hvězda

Druhorozený syn císaře Ferdinanda I. od roku 1547 pobýval v českých zemích, kde mimo jiné také přestavěl Pražský hrad – a hlavně si postavil lovecký zámeček, slavný letohrádek Hvězda. Ferdinand zde sám položil základní kámen.

Stavbu prováděli nejprve Juan Maria Avostalis del Pambio a Giovanni Lucchese, po nich Hans Tirol a Bonifác Wolmut. Dvoupatrový letohrádek na unikátním půdorysu šesticípé hvězdy patří do skupiny tzv. filosofických staveb a uvnitř vyniká bohatou štukovou výzdobou.

Sběratel a zpěvák

Ferdinand ale nebyl pouze milovníkem architektury, sbíral také výtvarné umění a měl jednu z největších knihoven ve střední Evropě své doby a také sbírku zbrojí slavných mužů. Jeho sbírky nadchly a inspirovaly i jeho synovce, pozdějšího císaře Rudolfa II. Arcivévoda miloval i divadlo, sám při dvorských slavnostech často zpíval a vystupoval.

Tři sta dosud neviděných exponátů

Na výstavě uvidíte více než tři stovky exponátů různého druhu, od obrazů přes renesanční zbroje až po kuriozity z jeho sbírek. Anebo předměty osobní potřeby arcivévody a jeho rodiny. Většina exponátů je u nás k vidění poprvé.

Výstava chce představit arcivévodu nejen jako politika, ale také jako člověka zajímavých osobních zájmů. Pro dětské návštěvníky bude připraven tematický okruh expozocí zaměřený na zájmy nejmladší věkové skupiny.

Výstava vznikla ve spolupráci Kunsthistorisches Museum Wien s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.