Muzeum v ní dokumentuje dva významné okamžiky v dějinách Prahy – události roku 1848, zejména tzv. Svatodušní bouře, a vyhlášení samostatného československého státu 28. 10. 1918.

Jak to bylo v roce 1848

Roku 1848 se valila Evropou revoluční vlna. Revoluce začala v Paříži, kde v únoru vyrostly barikády a monarchie se bez odporu zhroutila, z Francie byla opět republika. Revoluční nálady, byť zdaleka ne tak úspěšně končící, se nevyhnuly ani habsburské monarchii, pod kterou spadaly i české země. Následkem povstání ve Vídni se císař Ferdinand V. vzdal absolutní moci.

Poklidné to ale nebylo – a hlavním bojištěm se stala Praha. Revoluční atmosféra hlavního města Čech, umocněná ještě nadšením z právě probíhajícího Slovanského sjezdu, byla skutečně ideální půdou k vyvolání konfliktu.

V Praze stály barikády

K osudovému konfliktu, který vyvolalo provokativní chování armády císařského generála Windischgrätze, došlo na svatodušní pondělí 12. června. Na rohu Celetné a Ovocného trhu se demonstranti střetli s vojskem, padly první výstřely a v Praze začaly vznikat barikády, které ovládl mladý Josef Václav Frič. Pouliční boje trvaly skoro týden.

Mezi první oběti pražského červnového povstání patřila i manželka samotného generála Windischgrätze, Eleanora Windischgrätzová, rozená Schwarzenbergová, která byla střelena do hlavy skrze zavřené okno. Střelec nebyl nikdy odhalen.

Zbraně uvidíte na výstavě

Vojáci odpor rebelů překonali, Praha byla bombardována, shořela staroměstská vodárenská věž, staroměstské mlýny a sklady obilí a mouky, v plamenech se ocitly i Karlovy lázně. Po této demonstraci síly povstalci kapitulovali. Během celé revoluce padlo zhruba 50 lidí, desítky dalších byly zraněny.

Na výstavě jsou k vidění zbraně povstalců nacházející se ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy, stejně tak bohatá letáková produkce dokreslující širší souvislosti bouřlivé doby.

Nejen revoluce

Expozice se ale netýká jen revoluce, ukazuje i proměny Prahy ve druhé polovině 19. století. Naše hlavní město během několika desetiletí prošlo výraznou modernizací, obklopily ho předměstí, vyrostla v něm řada dopravních staveb a významných veřejných budov, celkově se změnilo v moderní velkoměsto.