Tato výrazná architektonická dominanta nejen Hradčan, ale celé Prahy, je na výstavě prezentována díky spolupráci předních odborníků na barokní architekturu a pracovníků památkové péče. Návštěvníci uvidí, jak se během let měnila architektura Lorety.

Obnova průčelí

Právě nyní je nejvhodnější doba na návštěvu, protože se zároveň dokončuje další etapa obnovy hlavního průčelí, jehož dnešní podoba odpovídá právě dientzenhoferovské úpravě. Pražská Loreta se tak představuje veřejnosti v pravém slova smyslu jako Loreta Dientzenhoferů a výstava odhaluje "příběh" loretánského průčelí, na jehož opravu finančně přispělo hl. m. Praha.

Sochy zničilo ostřelování

Návštěvníci se seznámí také s historií soch zdobících Loretu. V rámci výstavy je totiž představen soubor originálních torz andělů a také dosud nepublikované návrhy nerealizovaných částí sochařské výzdoby.

Díla byla bohužel vytvořena z nekvalitního kamene a proto byla velmi poničena. Jejich špatný stav zapříčinila také poloha Lorety poblíž městských hradeb - prostor Loretánského náměstí byl často ohrožen střelbou nepřátelských vojsk při obléhání Prahy.

Tři modely

Speciálně pro výstavu vznikly tři architektonické modely, zachycující významné stavební fáze Lorety, které se váží k letům 1664, 1700 a 1719. Představuje se také haptický model, který ocení i nejmenší návštěvníci.

Oslava Panny Marie

Loreta patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější památky Prahy. Byla postavena k oslavě Panny Marie, s motivy oslavující matku boží se setkáme v celém areálu. Komplex poutního místa tvoří čtvercový půdorys.

Vchází se průčelím s osmibokou věží, v jejíž kupoli se nachází známá zvonkohra. Na protější straně areálu je kostel Narození Páně. Po stranách jsou patrové arkádovité chodby, v nichž se nacházejí kaple. V prvním patře je umístěna výstava Loretánského pokladu s unikátní diamantovou monstrancí – Pražské slunce.

 

Podívejte se na webové stránky: www.loreta.cz