Jde o unikátní příležitost spatřit obrazy, předměty uměleckého řemesla, renesanční zbroje, cenné listiny včetně vlastnoručního dopisu arcivévody, až po přírodniny a kuriozity z jeho sbírek nebo předměty osobní potřeby arcivévody a jeho rodiny. Velká část exponátů je zapůjčena ze zahraničních sbírek.

Připraven je i bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek. V rámci výstavy bylo instalováno Studiolo, kde mohou jako renesanční člověk tvořit a přemýšlet malí i velcí návštěvníci. Děti ve věku 8-13 let se mohou těšit na procházku výstavou, která je obohacenou úkoly k pozorování, přemýšlení, kreslení i skládání v podobě pracovního listu.