Dokončení trvalo 75 let

Nově otevřenými expozicemi jsou interkamera, hutnictví a tolik očekávaný uhelný důl, který se stal součástí expozice hornictví. Novinkou je další důl – rudný. Výrazným prvkem je i nová expozice technika hrou. „Historický okamžik nastává v úterý 8. října 2013, kdy po tři čtvrtě století se nejen stavebně dokončená, ale i plně zařízená a i s novými expozicemi, představí budova Národního technického muzea v plné své kráse. Národní technické muzeum je konečně po 75 letech dokončeno,“ uvedl  generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Dlužno připomenout, že budova NTM sloužila ze dvou třetin až do 90. let i jako sídlo různých úřadů, složek ministerstva vnitra apod.

Do dolů s karbidkou

Dobrodružnou výpravu bude připomínat návštěva obou dolů – rudného a historického uhelného.  Návštěvníci dostanou karbidovou lampu (replika na elektřinu) a s průvodcem mohou  vyrazit objevovat taje řemesla horníků. Chodby jsou dlouhé 350 metrů. Součástí expozice je i představení  nejmodernější těžební techniky .

Interaktivní muzeum

Národní technické muzeum se po rekonstrukci proměnilo a udělalo velký krok k interaktivním expozicím. Proto i nově zpřístupněné hutnictví nabízí interaktivní exponáty a samozřejmě řadu doprovodných programů. Podobné je to i v nově zpřístupněné části techniky  fotografické a filmové – interkameře – kde je vystaven i originál kamery bratří Lumièrů a dauggerotypie věnovaná samotným  Louisem Daguerrem knížeti Metternichovi.

Technika hrou:  O špionech a kriminalistice

Expozice technika hrou přestavuje ve spolupráci s plzeňskou Techmanií interaktivní výstavu o špionážních a kriminalistických technikách Top Secret. Ukáže principy daktyloskopie, balistiky či kódování dokumentů. Návštěvníci mohou experimentovat se špionážními a policejními technikami a mohou si vyzkoušet, zda by byli v těchto řemeslech úspěšní.

Ke spokojenosti chybí jen krůček

Většina Pražanů přes všechna ubezpečení ředitele muzea ví, že ještě zdaleka není konec pracím. Chybí „obrovská maličkost“ – zprovoznění historického kolotoče, který je součástí sbírky a stojí proti hlavní budově. „Mohu Pražany ubezpečit, že se našly peníze v rozpočtu a ministerstvo kultury nám slíbilo, že pomůže s investicí asi šesti milionů korun, k rekonstrukci nejstaršího dochovaného kolotoče na světě,“ uvedl Karel Ksandr. Po dokončení rekonstrukce a restauraci kolotoče (snad v příštím roce) by pak opět sloužil veřejnosti. „Ne stále, ale počítáme, že o sobotách a nedělích bychom pražským dětem tuto radost umožnili,“ řekl K. Ksandr.