V letošním roce uplynulo 100 let od bitvy u Zborova, do které se významně zapojily československé legie v Rusku. Bitva u Zborova (1.–2. července 1917) představovala součást tzv. Kerenského ofenzívy. Úspěch československých jednotek zde byl natolik výrazný, že ruská prozatímní vláda poté zrušila veškerá omezení na formování nových jednotek z českých a slovenských zajatců.

Legionáři proti přesile

Československá střelecká brigáda o síle asi 3500 mužů (1. střelecký pluk „Mistra Jana Husa“, 2. střelecký pluk „Jiřího z Poděbrad“, 3. střelecký pluk „Jana Žižky z Trocnova“) prorazila přes čtyři linie rakousko-uherské armády až do hloubky asi 5 km a získala velký počet zajatců a válečného materiálu.

Proti nedostatečně vyzbrojené Československé střelecké brigádě zde stálo asi 5500 mužů, dobře vystrojených a výborně vyzbrojených. Ztráty Čs. střelecké brigády při této bitvě byly 185 padlých a zemřelých následkem zranění a asi 700 zraněných. Přesto legionáři zvítězili.

Bitva tří našich prezidentů

S bitvou jsou spojovaní hned tři budoucí českoslovenští prezidenti. Zatímco T. G. Masaryk ji sledoval z Petrohradu pomocí telegramů a válečných vývěsek, Ludvík Svoboda se bitvy účastnil v poli jako legionář, kde proti němu podle legendy stál na straně Rakouska-Uherska Klement Gottwald.

Výstava ukazuje hlavně dobové fotografie

O tom, jak probíhaly přípravy k boji, samotný útok čs. pluků,  nebo jak byli vystrojeni a vyzbrojeni českoslovenští legionáři, se zájemci dozví na výstavě Československé obce legionářské věnované právě této památné bitvě. Jejím největším magnetem jsou dobové fotografie a zprávy z bitvy.