Staroměstská mostecká věž je nejstarší, nejcennější a nejzachovalejší částí Karlova mostu. A její prohlídka je skutečně magická. Nejenže nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na Pražský hrad, na Vltavu i na Staré Město, nakonec kouzelných je i těch 138 schodů, které musíte kvůli tomuto nádhernému pohledu na metropoli vystoupat.

A až půjdete po oněch schodech zase dolů, nespěchejte hned k východu. Ale zamiřte do sklepení...

Taje vltavského dna

Právě ve sklepení totiž máte možnost nahlédnout do tajů vltavského dna. V tomto prostoru věže se před vámi rozprostře sbírka předmětů, které v roce 2014 a o dva roky později vylovili potápěči ze dna řeky.

Tehdy zhruba desítka profesionálních potápěčů odkrývala ve dvoumetrové hloubce nánosy bahna u paty Staroměstské mostecké věže a pod prvním obloukem Karlova mostu. Během průzkumu byl zaměřen prostor o velikosti zhruba 50 krát 15 metrů a potápěči posbírali všechny předměty, které v písku a mezi kameny nalezli.

Telefony, peníze, brýle, klíče a ...

Při prvním průzkumu v roce 2014 se zaměřili na hledání případných pozůstatků výzdoby západního průčelí věže, poničeného ostřelováním švédským vojskem na konci roku 1648. Průkazné doklady nalezeny nebyly, ale i tak tehdy Vltava vydala asi tisícovku artefaktů. A nevěřili byste, jakých.

Že v řece skončily mobilní telefony, fotoaparáty, mince, klíče, nebo brýle, peněženka s doklady, to asi nikoho nepřekvapí. Peníze se většinou do vody hází pro štěstí, ostatní snadno může z rukou nepozorných turistů vyklouznout.

Co ale říkáte na takové prastaré nástroje, které dle odborníků mohly sloužit středověkým řemeslníkům? Nebo kameny, jež možná pocházejí z nejstaršího českého kamenného mostu? Tak to už jsou opravdové skvosty!

Masivní kramle z doby Karla IV.?

Ano. Na dně Vltavy se pod Karlovým mostem ukrývaly i hotové poklady. Tak třeba taková železná kramle. „Ta mě ze všech nálezů fascinuje nejvíce. Jedná se o masivní, značně dlouhý ručně kovaný výrobek. Mohla by to být kramle, která spínala jednotlivé bloky pláště mostu, ať už Juditina nebo Karlova," uvedl tehdy architekt Ondřej Šefců, šéf Národního památkového ústavu.

Podle odborníků je klidně možné, že nalezenou kramli vyrobil nějaký kovář před šesti sty lety v době Karla IV. Kdyby zůstala na zemi, zkoroduje a zmizí, řeka ji ale zakonzervovala, proto „přežila“.

Cenné kameny a opracované zvířecí kosti

Pro archeology a památkáře jsou cenné i další předměty, které byly při průzkumech nalezeny. Mimo jiné kovové nástroje a již zmíněné opracované opukové a pískovcové kameny, které možná dle slov Ondřeje Šefců pochází z Juditina či Karlova mostu.

Z řeky potápěči vylovili i hroty dřevěných pilot, části zdobného litinového zábradlí, které je na nábřeží, torza keramických nádob, břidlicové tašky ze střechy Staroměstské mostecké věže...

Překvapivým nálezem ale byly i zvířecí kosti. Proč překvapivým? Co na nich bylo zvláštního? Nesly stopy opracování – byly například seříznuté a jedna dokonce i provrtaná! Takže by se dle archeologů mohlo jednat například o nástroje středověkých řemeslníků.

Základy pilíře Juditina mostu

Zajímavé také je, že během druhé průzkumné akce – v únoru roku 2016 - potápěči díky malé sondě v blízkosti staroměstského břehu u Karlova mostu objevili základy jednoho z pilířů Juditina mostu! Právě Juditin most byl v českých zemích nejstarším kamenným mostem, který bohužel v roce 1342 zničila povodeň. O patnáct let později ho nahradil Karlův most.

Artefakty, které byly v letech 2014 a 2016 nalezeny, byly ošetřeny v muzejních konzervátorských dílnách, odborně zpracovány a některé z nich nalezly své místo právě ve vitrínách ve sklepení Staroměstské mostecké věže.

Přijďte se na ně podívat!