Výstavu pro UMPRUM sestavila skotská umělkyně působící v Bruselu - Lucy McKenzie. Její unikátní projekt kombinuje muzejní historickou výstavu s pracemi současných umělkyň a designérek a sleduje postavení ženy nejen v kontextu životního stylu, módy a užitého umění.

Rothamayerová a ty druhé

McKenzie se inspirovala avantgardním knižním a výstavním projektem Civilisovaná žena z roku 1929, na kterém spolupracovala Božena Rothmayerová-Horneková, a který je příkladem toho, jak ženu a její pozici ve společnosti vnímala doba meziválečné avantgardy. Rothamyerové tvorbu doplňuje dílo francouzské módní návrhářky Madeleine Vionnet, která vychází z období starověkého Řecka a Říma.

Další z žen, představených na výstavě, je maďarská představitelka modernismu Kató Lukáts, která se mezi válkami věnovala ilustraci a užitému umění.

Historie a současnost

Tyto tři ženy chápe skotská výtvarnice coby jakési dvojité agentky pohybující se mezi feminismem a ženskostí, klasickým uměním a modernitou. Jako kontrast k nim přizvala současné umělkyně a návrhářky, jež podobně jako jejich meziválečné předchůdkyně pracují s abstrakcí a zkoumá, jak se doba proměnila a jak je v současnosti vnímána ženská identita.

Jak vnímáme ženy dnes?

Výstava, která je podporována hl. m. Prahou, také sleduje, jak je dědictví rozporuplného poselství Civilisované ženy použitelné i na naši dobu – stále žijeme a pracujeme v kultuře, v níž jsou představy o ženskosti zkreslené a zneužívané.

 

Podívejte se na webové stránky: www.umprum.cz