Deset let trvající výzkumný projekt studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě v ateliérech profesora Petra Hájka se zabývá hledáním nových metod navrhování urbanismu a prověřuje je v konkrétních lokalitách.

Devět měst

Na výstavě v DOXu uvidíte celkem devět projektů utopických měst. Studenti na daných místech zkoumají polyfunkční objekty, které jsou spíše než domy kompaktními městskými čtvrtěmi. Některé z nich představují reálnou možnost, jiné jsou utopií, manifestem či kritickým pohledem na samotné téma.

Fantaskní architektura?

„Cítíme silnou potřebu utopie jako prostředí pro definování základních hypotéz. Utopie dostala v českém prostředí vysokých škol nelichotivou nálepku fantaskní architektury. Setkávám se s názorem, že tyto myšlenky nejsou pro praxi architekta užitečné. Je to však přesně naopak. Většina našich realizovaných staveb by nevznikla bez utopií,“ vysvětluje profesor Petr Hájek.

Tyto všechny objekty tvoří izolované ostrovy a ovlivňují pozitivně i negativně rozsáhlá území. Vznikla tak série prací na téma „dům město“ zabývajících se problematikou velikosti, kdy se z „domu ve městě“ stává „město ve městě“.

Jaké by to bylo, být za dvě hodiny u moře?

„Výstava prezentuje například město komponované pro měsíční kráter Shackleton, které by mělo sloužit jako základna pro trvalý pobyt člověka na Měsíci, projekt Guggenheimova muzea v Salcburku – podzemního města vytesaného do skalního masivu do hloubky 150 metrů – či projekt umělého ostrova Adriaport u Jadranského pobřeží spojeného s Českou republikou 400 kilometrů dlouhým tunelem, který byl vyprojektován v roce 1977 v Pragoprojektu pod vedením profesora Karla Žlábka a který se po intervenci Sovětského svazu neuskutečnil,“ dodal k výstavě Petr Hájek.

Petr Hájek

Působí od roku 2004 jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V roce 2017 zde byl jmenován profesorem. Je také aktivním a oceňovaným architektem, z posledních let lze zmínit realizaci Krkonošského centra environmentálního vzdělávání KCEV, rozšíření Centra současného umění DOX v Praze o budovu a multifunkční sál DOX+ či rekonstrukci vodárenské věže v Praze 7.

Jeho osobitou a pokusnou tvorbu s přesahy do řady oborů jako je třeba hudba, tanec nebo matematika ocenila porota České komory architektů a v roce 2018 mu udělila titul Architekt roku.