Muzeum Karlova mostu v několika sálech původního špitálu Křížovníků a kostela sv. Františka mapuje historii spojení obou pražských břehů. Najdete zde model Prahy kolem roku 1000 s vyznačenými brody přes Vltavu, model předpokládané podoby Juditina mostu, vytvořený v rámci jednoho modelu spolu s mostem Karlovým. Model tak ukazuje změnu osy Karlova mostu oproti jeho subtilnějšímu předchůdci.

V expozici jsou představeny také sochy ze Staroměstské mostecké věže, tedy jejich odlitky z forem pořízených v 19. století (ještě se zachovalou povrchovou modelací, dříve než byly poškozeny znečištěným ovzduším).

Střet či kolize

Muzeum, které má záštitu hlavního města Prahy, se věnuje také vzdělávací činnosti. Připraven je už druhý přednáškový cyklus - potrvá od února do června a mluvit se bude o kolizích a střetech. Toto téma je však chápáno poměrně široce - od kolizí mezi způsobem života populací, v náboženství či ideologii, po střety válečné.

Cyklus zahájí legendární astronom

Úvodní přednášku cyklu bude mít 7. února přední český astronom a astrofyzik Jiří Grygar, který představí střet či kolize z pohledu astronoma. Grygar je členem České astronomické společnosti, působí ve Fyzikálním ústavu Československé akademie věd. Celý život se věnuje popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky, je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů a autorem příspěvků v časopisech, novinách či na internetu. Také po něm byla pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října 1971.

Přední vědci o kolizích

Kromě Grygara si návštěvníci budou moci vyslechnout například i profesora Miroslava Bártu, ředitele Českého egyptologického ústavu UK, filosofa Zdeňka Kratochvíla, etruskologa Martina Trefného anebo Zdeňka Dragouna, archeologa, který promluví o střetu křesťanství s pohanstvím.