O této kapitole dějin se mluví jen málo. Dodnes se skoro neví, že k největším sovětským represím vůči Čechoslovákům došlo v období 2. světové války. Druhou nejpočetnější skupinou československých občanů, kterou v letech 1939 – 1945 postihl sovětský represivní režim, přitom byli Židé.

Útěk, který neznamenal bezpečí

Kniha českých historiků, vycházející ze vzpomínek přímých svědků a účastníků, se zabývá obdobím, kdy židovští uprchlíci z nacisty okupovaných zemí Evropy hledali útočiště v mnoha státech světa – a setkávali se s různým přístupem.

Statisíce nejen židovských běženců, kteří překročili hranice do Sovětského svazu, případně přebývali na území, jež bylo okupováno v průběhu války Sovětským svazem, se bohužel často staly oběťmi tamějšího represivního režimu. Mnozí z nich byli zatčeni sovětskou tajnou policií NKVD a odsouzeni za nelegální přechod hranice či „špionáž“ k mnohaletým trestům vězení a skončili v nápravně pracovních táborech Gulagu, kde řada z nich zahynula.

Publikaci představí dvojice autorů

Svou publikaci Židé v gulagu - sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa v Maiselově synagoze představí autorská dvojice historiků Adam Hradílek a Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

www.jewishmuseum.cz