Půjde o výjimečnou příležitost prezentace záchrany a konverze historického dědictví, projektování a stavitelství, historie a sbírek muzeí nebo oblasti památkové péče. Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů i rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, včetně širokého segmentu cestovního ruchu.  Nedílnou součástí je také odkaz našich předků a podpora řemesla.

Prezentaci Prahy připravil na tento veletrh Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy,  stánek má č. PK 203

Veletrh nabídne kromě expozic zajímavé doprovodné programy – konference, semináře, workshopy, výstavy.