„Na opravy je vypsáno výběrové řízení, počítáme, že půjde o opravy v milionových částkách, což ukáže výběrové řízení,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Zatím jsou Viktorie umístěny v depozitáři Galerie hlavního města Prahy. 

Rez byla už nebezpečná

Bronzové sochy Viktorií stojí na pylonech, ale mezi nimi a vlastním dříkem sloupu jsou kovové lucerny, které, jak ukázal průzkum, rychle rezavěly, takže by už nemusely unést váhu soch. Proto se přistoupilo k jejich opravě. Pozoruhodné je, že sochy jsou připevněny ocelovými šrouby na první pohled zarezlými. „Byli jsme ale překvapeni, jak rychle se daly odšroubovat,“ uvedl Karel Frankota z firmy JHP Mosty, která snesení soch zajistila. Snětí jedné sochy trvalo kolem dvou hodin.

Jak se Viktorie točily

Sochy na mostě nešly dolů poprvé, stalo se tak už několikrát. Poprvé se Viktorie točily při stavbě předmostí na letenské straně v době stavby Stalinova pomníku. Původně byly natočeny vždy směrem na vstup mostu, nyní byly otočeny na letenské straně směrem ke Starému Městu. Někteří lidé tvrdí, že proto, aby neurážely Stalina, ale zřejmější je vysvětlení, že vítají ty, kteří přišli oslavit  obrovskou sochu. Při další opravě v roce 1974 se opět vrátily do svého historického postavení.

Most v ohrožení

První secesní most v Praze je tak trochu výjimečným. Ve své podstatě měl navázat na průkop Letenskou plání  v místě bývalého Stalinova pomníku, který navrhl architekt Jan Koula. Tudy měla vést cesta ze Starého Města do Dejvic. Ke stavbě nedošlo, a tak most do určité míry ztratil svůj význam.  Proto byl také dost často v ohrožení.  Už za první světové války se uvažovalo, že by některé bronzové části byly využity pro válečnou výrobu podobně jako zvony z českých kostelů.  Proto už v roce 1939 byly sňaty vázy z bronzu na zábradlích v roce 1944 i další ozdoby. Bohužel vázy nakonec vzaly za své po válce, kdy byl o barevné kovy velký zájem. Dodnes se je nepodařilo obnovit.

Jména mostu

Čechův most se jmenoval od počátku most Svatopluka Čecha, pozoruhodné je, že v nedaleké kapli starokatolické církve (první přesunutá stavba  v ČR) sloužil mše bratr spisovatele Miloš, který byl biskupem starokatolické církve. V době německé okupace, v letech 1940–1945, se jmenoval Mendelův, v roce 1945 byl opět přejmenován, a to na Čechův most.