Rekonstrukce je zapotřebí nejen vzhledem k tomu, že od posledních oprav věže uplynulo více než 30 let. Ale současně budou napraveny některé dřívější zásahy, zejména z poválečné doby, kdy Staroměstská radnice doslova vstávala z popela po velkém požáru z posledních dnů války. Jako podklad k obnově slouží mimo jiné historické fotografie předválečného stavu.

Zahájení oprav předcházel restaurátorský a stavební průzkum. Restaurátoři budou mít také dohled nad prováděním prací ve všech etapách oprav. Rekonstrukce je plánována tak, aby se Staroměstská radnice v době oslav 100. výročí vzniku samostatné ČR v říjnu 2018 objevila v plné obnovené kráse.