Základní myšlenkou a cílem Běhu METROPOLE je podpořit zdravý životní styl Pražanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost závodníků – obyvatel ke své městské části.

PŘIHLÁŠKY:

Více informací na www.czechbigman.cz