Dělnická osada Buďánka vznikla již počátkem předminulého století a dnes je svým způsobem unikátem. V pražských Košířích tak najdete místo s vesnickým charakterem, které je obklopeno zástavbou moderního města. Už v roce 1991 byla prohlášena vesnickou kulturní památkou. Dnes je obydlen pouze jeden z dvaceti domků, ve kterých se před revolucí scházeli disidenti nebo třeba i zkoušela kapela Plastic People. Minulé dvě dekády se nesly v duchu boje se zájmy developerů, kteří by nejraději toto místo „vytěžili“. Ani dnes však není aktivita iniciativy Zachraňme Buďánku bezpředmětná…

Pravidelná červencová cyklojízda je jedinečnou příležitostí Buďánku poznat. Na ohništi v zahradě si budeme moci opéct, co si přineseme, a strávit tak netradiční letní večer na místě plném historie.