Jedná se o sjíždění známého pražského potoka - dostatečný průtok vody pro sjíždění je zajištěn vypouštěním vody z Hostivařské přehrady.

V letošním roce je trasa na Botiči prodloužena o nový kus pod Kozinovým náměstím, který prošel před časem úpravou břehů i koryta. Řada úseků na Botiči protéká přírodní památkou, najdete zde romantické úseky stejně jako ty vyloženě industriální.

Nejdelší pražský potok

Botič je nejdelším pražským potokem a protéká velmi rozmanitým terénem. Na jeho březích jsou jak hustě zastavěné plochy, tak relativně neporušené přírodní lokality.

Mezi tato území patří i přírodní památka meandry Botiče, jíž tvoří údolní niva Botiče. Potok v této lokalitě vytvořil až dva metry hluboké meandrující koryto, vytvářející na soutoku s Hostivařskou přehradou rozlehlé mokřadní stanoviště.

Narazíte na rákosníky anebo štiky

Břehové porosty jsou tvořeny zejména olšinami a zbytky střemchové jasaniny. Kromě olše lepkavé zde roste např. vrba bílá, jilm vaz, jilm habrolistý, líska obecná, svída krvavá nebo brslen evropský.

V území se vyskytuje řada zajímavých vodních živočichů, brouků i motýlů (např. otakárek fenyklový a ovocný). Žije zde i ropucha obecná nebo zelená. Přírodní památka je také významnou ornitologickou lokalitou. Můžeme zde spatřit např. konipase bílého, pěnici hnědokřídlou, strakapouda velkého, žlunu zelenou, rákosníka zpěvného nebo slavíka obecného.

Dolní tok potoka je regulován a už zdaleka není tak romantický. Trasa, po které vodáci pojedou, měří 11 kilometrů a končí ve Vltavě u železničního mostu na Výtoni.

 

Podívejte se na webové stránky: www.horydoly.cz