Závodu se mohou zúčastnit registrovaní členové Českého svazu plaveckých sportů, ale i neregistrovaní účastníci. Ti ale mohou startovat pouze se souhlasem ředitele soutěže a musí se přihlásit dostatečně dlouho předem, aby bylo možné prověřit jejich připravenost. Také jsou povinni předložit lékařské potvrzení o způsobilosti k zimnímu plavání.

Pokud máte zájem se přidat, podrobnosti naleznete na stránkách pořadatele - I. plaveckého klub otužilců Praha.

První otužilec v Praze

Memoriál se koná na počest pražského zlatníka Alfreda  Nikodéma, který už ve 20. letech plaval v zimě ve vodách Vltavy. Poprvé se vystoupení otužilců konalo v roce 1923, tehdy se zúčastnilo několik odvážlivců, v posledních ročnících se do ledové řeky ponoří na 200 plavců.

Tradičně na 2. svátek vánoční

Memoriál Alfreda Nikodéma se už tradičně koná v Praze na řece Vltavě mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem.

Akce začne v 11 hodin na severním cípu Slovanského ostrova. Ledovou Vltavou poplavou otužilci z České republiky, Slovenské republiky, Polska a Německa.

Trať povede napříč řekou mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem, u jehož břehu budou start i cíl. Plave se 100, 300 nebo 750 metrů.