OpenRace 2019 startuje posledního března a končí v říjnu 2019. Podtitulem letošního ročníku je 30 let svobody, tedy výročí třiceti let od sametové revoluce. Každý týden, po dobu 30 týdnů, bude v trenažérech přibývat nová pražská cyklostezka, na které budou týmy v daný týden závodit. Cyklostezky budou zmapovány jako video se záznamem GPS a členitosti terénu. Cyklisté na trenažérech tak budou jezdit po reálné trase a cítit reálná stoupání i klesání. Tímto počinem chce Cesta za snem celé republice představit třicet nejkrásnějších cyklotras nebo úseků, které pak lidé mohou navštívit a absolvovat osobně. Přispěje tak k propagaci cyklistického vyžití na území hlavního města a rozvoji cykloturistiky v Praze, která tento projekt finančně podpořila a stala se jeho generálním partnerem.

„Myšlenka závodu OpenRace se mi líbí nejen jako unikátní možnost pomoci handicapovaným a navštívit jejich svět pomocí handbikingu, ale také právě jako originální forma podpory cyklistiky v hlavním městě. Těší mě, že hlavní město tak výrazně podporuje OpenRace a věřím, že o účast na něm bude velký zájem,“ uvedl radní hl. m. Prahy Vít Šimral.

Trenažéry jsou interaktivní a přes internet propojeny navzájem. Najdeme je na všech spinálních jednotkách v ČR, v rehabilitačních ústavech a centrech následné pomoci, ale také v renomovaných komerčních společnostech, ve školách, na radnicích měst. Každý tým společně šlape pro svého patrona, člověka s handicapem, kterého tímto podporuje a může mu vyjet finanční podporu nebo vyhrát jeden z těchto unikátních strojů. Nad tím vším stojí společná myšlenka podpory sportu handicapovaných a bourání předsudků, které rozdělují svět zdravých a handicapovaných.