I v dalších letech tak budou pokračovat proměny tohoto pražského skvostu. Tentokrát dojde i na vstupní areály. Ten severní projde opravdu radikální změnou. Vznikne zde totiž nový hlavní vchod s množstvím kulturně-společenských prostor pro širokou veřejnost.

Stavba s efektním půdorysem

Na realizaci byla v červenci tohoto roku vypsaná soutěž. Zájemci měli navrhnout soustavu budov včetně potřebné cestní sítě, doplňkové zeleně a dalších prvků tvořících komplexní architektonicko-krajinářské řešení daného území.

Vyhrál ateliér Fránek Architects Zdeňka Fránka. Jak vítězný návrh vypadá? Předložil stavbu s efektním půdorysem tvořeným harmonickými křivkami, jejíž součástí bude kavárna, restaurace či obchod se suvenýry, ale také přednáškový sál, subtropický skleník, parkoviště a mnoho dalšího.

Až 600 tisíc návštěvníků za rok

„Vítěznému návrhu se podařilo nejlépe naplnit naše požadavky a propojit živou i neživou složku architektonického konceptu. Umožňuje kontakt mezi rostlinami, lidmi a architekturou,“ říká Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy s tím, že prostor se tak stane místem vyžití jak pro návštěvníky, tak i pro obyvatele přilehlých Bohnic.

„Předpokládáme, že se zprovozněním severního vstupu zároveň vzroste návštěvnost botanické zahrady na přibližně 600 tisíc návštěvníků za rok,“ uvádí Bohumil Černý a dodává, že severní vchod se v budoucnu stane hlavním, a tím se ulehčí dopravně přetížené čtvrti Troja v oblasti zoologické zahrady.

Nový vchod za 200 milionů

Vítězný návrh bude ještě dopracován do konstrukčních i technologických detailů včetně hospodaření s vodou. Celkové předpokládané investiční náklady na realizaci záměru činí 200 milionů Kč bez DPH.