Trojská botanická zahrada se totiž připojuje k akci Pražská muzejní noc, která návštěvníkům zcela zdarma zpřístupňuje některá muzea a galerie a také k akci Pražské vinice 2018, jež chce zájemcům přiblížit vinice nejen městské, ale i soukromé, poodhalit jejich kouzlo a přiblížit jejich historii i současnost.

Největší z pražských vinic

A památkově chráněná vinice sv. Kláry své kouzlo určitě má. Už jen proto, že se nachází vysoko nad Prahou, takže se vám z ní naskytne nádherný výhled na naši metropoli.

Svou rozlohou 3,5 hektaru je sv. Klára největší z pražských vinic. Není jisté, kdy přesně byla založena - nejstarší zmínka o vinohradských pracích v Troji je v listině sepsaná kolem roku 1228. Píše se v ní o majetku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

Praha – město vín

Jisté pak je ale to, že teplý jižní svah nad Trojou nechal za své vlády osázet Karel IV.. A roku 1358 vydal toto nařízení: „Chtějíce z vlastní vůle a naší nekonečné laskavosti, jakož i s pomocí Boží, zlepšiti stav našeho království a všech jeho obyvatel, nařizuji: … Zakládat vinice na všech horách obrácených k poledni do vzdálenosti 3 míle kolem Prahy. Každý, kdo takové hory vlastní, má začít se zakládáním do 14 dní po vydání tohoto privilegia. Kdo by sám zakládati nechtěl nebo nemohl, ať na jeho pozemku zakládá ten, komu jej perkmistr propůjčí. Kdo vinici založí, bude ode dne, kdy se zakládáním započal, po 12 let od všech daní a dávek svoboden. Počínaje 13. rokem bude odevzdávat majiteli pozemku desátek a králi z každé vinice půl džberu (30,5 litru) vína ročně.“

Největšího rozkvětu pak dosáhlo vinařství za vlády Rudolfa II., kdy se Praha nazývala městem vína.

Zdejší vína bodují na různých soutěžích

Vinice sv. Kláry je výjimečná v několika ohledech. Jednak na ní najdete naučnou stezku, která vám přiblíží jednotlivé odrůdy vín a jejich výrobu, výjimečná je i tím, že zdejší vína získávají mnohá ocenění ze soutěží nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Například v Národní soutěži vín – vinařská oblast Čechy zvítězila v roce 2017 vína z Botanické zahrady hl. m. Prahy v kategorii růžových a slámových vín.

Intenzivnější vůně květin

V rámci Pražské muzejní noci se zase můžete kromě návštěvy vinice sv. Kláry ve večerních a nočních hodinách zdarma projít i tropickým skleníkem Fata Morgana, který je jedinečný nejen svou konstrukcí, ale i osázením.

A večerní procházka vskutku stojí za to. Už jen proto, že vás čeká ještě intenzivnější vůně některých rostlin, které lákají noční motýly. K takovým květinám patří především hymenokalisy, vlhkomilné druhy z močálů a okolí říčních ramen Střední a Jižní Ameriky. Jejich bílé květy jsou pro denní hmyz nezajímavé. Po setmění se z nich však uvolňuje výrazná vůně, díky níž je noční motýl zaručeně najde.

Večerní koncert tropických žabek

V noci také ve Fatě Morganě ožívají malé nenápadné tropické žabky bezblanky skleníkové. Pocházejí z Kuby, Baham a Kajmanských ostrovů a jsou zajímavé především svým velmi hlasitým nočním projevem.

Zajímavostí také je, že se z vajíček této tropické žabky líhnou rovnou malé žabičky, které jsou velké zhruba jako čočka...