Trojská zahrada má jednu nevýhodu – podloží, na němž se rozkládá, tvoří velmi propustné štěrkopísky. Tudíž se v nich voda dlouho neudrží, půda velmi rychle prosychá. A tak trpí nejen byliny, ale i dřeviny.

Osvědčilo se stínění

Proto je při současných vysokých teplotách nezbytná pravidelná a vydatná zálivka. Ta se v Botanické zahradě hl. m. Prahy provádí jak na většině udržovaných venkovních expozic, tak i uvnitř skleníku Fata Morgana.

„Zaléváme buď večer, nebo v ranních hodinách. Osvědčilo se nám také stínění. I pod klasickou zahradní stínovkou je teplota o něco nižší než v okolí, a pomáhá tak ochránit menší dřeviny,“ uvádí Tomáš Vencálek, kurátor dřevin mírného pásma.

Které druhy horka zvládají nejlépe?

A jak se se současným počasím jednotlivé druhy rostlin a stromů vypořádávají? Podle Tomáše Vencálka to zvládají pouze nejsilnější jedinci. A pak ty skupiny dřevin, které se nacházejí v lokálně příznivějších místech. „Zatím nejlépe horku a suchu odolávají duby, některé druhy javorů, habry, nebo i lípa velkolistá,“ vypočítává kurátor dřevin mírného pásma.

Z rostlin v trojské botanické zahradě horko nejméně vadí těm v expozici flóry Středozemí a v expozici Severoamerické polopouště. „Dobře jsou na tom i výsadby v suťovištích a skalkách v Ornamentální zahradě,“ říká Petr Hanzelka, kurátor trvalek a okrasných trav s tím, že tyto extrémní dny jsou naopak náročné na udržování trávníkových ploch v Ornamentální zahradě a na Pivoňkové louce.

Jak v horkém počasí správně zalévat?

A co radí kurátoři zahrádkářům? Jak se správně v horkých dnech starat o květiny? Podle nich je ideální doba na závlahu zahrady časné ráno nebo naopak podvečerní a večerní hodiny. Pokud to není nezbytně nutné, není dobré zalévat během vysokých poledních teplot. Kapky vody totiž můžou na listech působit doslova jako lupa.

Odborníci dále doporučují provést jednorázovou důkladnou zálivku (třeba 10-15 l/m2)  a opakovat ji dle počasí po 4-5 dnech. Pokud vám tohle možnosti dovolí, je to prý lepší, než „kropit“ výsadby okrasných rostlin či zeleniny každý večer trochou vody.

Pozor na teplotu ve skleníku

Se zálivkou pamatujte také na dřeviny, které vyžadují více půdní vlhkosti. Neošiďte ani menší ovocné stromy, čerstvě zasazené dřeviny a mladé výsadby.  

Pokud máte skleník, měli byste si také kontrolovat teplotu uvnitř. Extrémní hodnoty, které se ve skleníku za horkého slunečního dne vytvářejí, můžou dle kurátorů rostlinám uškodit. Důležité je proto vhodné stínění, dobrá ventilace a větrání.