Indiánský den bude v Botanické zahradě hlavního města Prahy jednou ze stěžejních akcí letošního „Amerického léta“. Seznámíte se na něm s životem indiánů, nahlédnete pod pokličku některých jejich rituálů, vyzkoušet si budete moct některé z jejich denních činností.

Je tedy více než jasné, že třetí červencová sobota bude v trojské botanické zahradě opravdu pestrá.

Kolik jich v USA žije?

Co byste o indiánech měli vědět? Že jejich populace začala v Americe narůstat okolo roku 1900, o sedmdesát let později jich na území USA žilo už přes 800 tisíc. A v roce 2000 už tam bylo 2,4 milionů indiánů a 1,8 milionů míšenců.

Během Indiánského dne se také leccos dozvíte o rituálech, které u starověkých indiánů byly součástí jejich každodenního života. Své rituály měli před prací, před jídlem, při oslavách, ale i při tajemnějších situacích jako jsou například oběti pro bohy.

Posvátná dýmka míru

Během posvátných obřadů obětovávali cenné věci, zvířata, ale i lidi. Většina rituálů se neobešla bez posvátné dýmky míru, symbolizující svět. Hlavici měla z červeného kamene, v němž bylo vytesané bizoní mládě. Tělo dýmky pak bylo ze dřeva a zavěšeno na něm bylo dvanáct pírek symbolizujících ptáky.

Všechny obřady měly svůj význam, byly pro indiány posvátné a museli je dodržovat. A tahle tradice se přenášela z pokolení na pokolení.

Týpí otáčeli vchodem k východu

Jaké je typické indiánské obydlí asi netřeba zmiňovat. Svá týpí, ušitá z bizoní kůže, indiáni otáčeli vždy vchodem k východu, jednak proto, že vítr vane především ze západu nebo severozápadu, východní vítr je na prériích nejméně obvyklý, a jednak východ je strana, odkud přichází životodárné slunce, kterého si indiáni vážili. Proto otočením týpí k této straně tak vyjadřovali svou úctu ke slunci.

Luky dva metry dlouhé

Jak získávali indiáni potravu? Mimo jiné se dozvíte, že severoameričtí indiáni byli velmi dobrými střelci a výrobci luků. Dělali je z tisu, hicori či cedru a byly až dva metry dlouhé! Stejně dlouhé měli i šípy s otráveným hrotem.

V trojské botanické zahradě dokonce ochutnáte tradiční indiánská jídla, jejichž základem jsou zejména tři plodiny: kukuřice, fazole a dýně.

Tak co myslíte? O zážitky rozhodně nebude nouze!

 

www.botanicka.cz