Napadlo Vás někdy, že v dávných dobách byl dnešní východní okraj Prahy vlastně pohraničím přemyslovské državy, kterou odděloval od území Slavníkovců s centrem v Kouřimi a na Libici, rozsáhlý původní prales? A víte o existenci důmyslné rybniční soustavy v okolí Dubče? Bilanci padesáti let svých výzkumů a úvah na toto téma nabídne dlouholetý historik amatér Josef Moravec.

Dubeč je tu od roku 1088

A protože je Josef Moravec kronikářem Dubče, povídání bude hlavně o této dnes městské části, která spadá pod Prahu 10. Snad první zápis o Dubči ve starých písemných památkách je z roku 1088, kdy byli zmíněni i obyvatelé Dubče – rolníci Nezda a Martin.

V roce 1502 městem

Název prý vznikl podle toho, že v okolí obce byly rozsáhlé lesy dubové, podle dalších zápisů je odvozeno od výrazu pro robotníky specializované na kácení a zpracování dřeva, převážně dubů. Dubeč byla dřevařskou osadou, v roce 1502 byla králem Vladislavem II. Jagellonským povýšena na městečko. Pod dubečského vladyku tehdy patřila nejen Dubeč, ale také Měcholupy, Průhonice a další dvory.

Projděte se okrajem Prahy

Tuto historicky i přírodně zajímavou oblast můžete navštívit nejen virtuálně během přednášky, vede tu i naučná stezka. Ta spojuje dvě městské části, Dubeč a Uhříněves, a její osu tvoří potok Říčanka. Seznamuje s pravěkým sídlištěm na návrší Rohožník, potokem Říčankou, se starými lomy, rybníkářstvím, a místní faunou a flórou. Navštěvuje dvě přírodní památky: Rohožník – Lom v Dubči, a Obora v Uhříněvsi. Celá její trasa vede územím přírodního parku Říčanka.


Podívejte se na webové stránky: www.toulcuvdvur.cz.