Legenda, kterou zapsal ve své Kronice české už Kosmas, vypráví o tom, jak budoucí kníže Břetislav krásnou Jitku unesl z kláštera. A právě tento příběh z 11. století ožije v tvořivé dílně ve Starém purkrabství, kde si budou děti vyrábět jednoduché papírové loutky s pohyblivými ručičkami i nožičkami a s nimi pak legendu sehrají.

Jak to bylo doopravdy?

Chrabrý Břetislav byl jediným synem českého knížete Oldřicha. Byl to ale syn nemanželský, jeho matkou byla rovněž z pověstí známá Božena, neurozená pradlena, kterou si sice Oldřich vzal, sňatek ale nebyl církevně platný, protože už jaksi ženatý byl. První manželství měl Oldřich bezdětné, až Božena mu porodila vytouženého dědice. Jenže ten později musel svůj původ legitimizovat – a to ideálně sňatkem s urozenou dívkou.

Kdo byla Jitka?

Jitka, neboli Judita, byla dcerou markrabího bavorské marky Jindřicha Schweinfurtského z rodu Babenberků. V klášteře v německém Svinibrodu byla ne jako jeptiška, ale na výchovu.  

Podle Kosmase proběhl slavný únos následovně: Když vyšla Jitka se svými družkami k večeru ven, aby zazvonila k nešporám, Břetislav neváhal, rychle ji chytil a hnal se k východu. Bránu však našel spoutanou tlustým řetězem. Okamžitě vytasil meč a na jedno rozmáchnutí řetěz přeťal, jako by to bylo stéblo. Tak si vydobyl cestu ven a, než se obyvatelé kláštera vzpamatovali, byl i s Jitkou dávno pryč.

Láska jako hrom

Břetislav s Jitkou odjeli na Moravu, usídlili se v Olomouci. Po otcově smrti v roce 1034 Břetislav nastoupil na knížecí stolec a z Jitky byla nová česká kněžna.

Ti dva se prý milovali a měli spolu pět synů. Nejstarší Spytihněv se po otcově smrti stal knížetem, zatímco jeho tři mladší bratry otec Břetislav před svou smrtí pověřil správou Moravy. Zbývající Jaromír byl pak určen duchovní dráze. Rod Přemyslovců vzkvétal. A příběh ze začátku jejich panování si dodnes připomínáme nejen díky Kosmovi, ale také filmem z roku 1974 s Břetislavem Slováčkem a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích. A „dětskou“ verzi si nejmenší mohou zahrát nadcházející neděli na Vyšehradě.