Hlasovat je možné prostřednictvím dárcovských DMS (DMS STROM1-12) na číslo 87 777, zpoplatněných archů nebo odevzdáním starého mobilního telefonu do speciálního sběrného boxu. Za odevzdaný mobilní telefon putuje konkrétnímu stromu 20 hlasů. S každým odevzdaným telefonem se vyplňuje hlasovací formulář, na kterém se uvádí, jaký strom získává hlasy.

Sběrný box je umístěn v přízemí Škodova paláce. Zájemci mohou odevzdat více telefonů najednou. „Je důležité, že prostřednictvím soutěže Strom roku můžeme ukázat Prahu jako místo, kde je také možné najít unikátní přírodní zákoutí a stromy, jejichž paměť sahá hluboko do minulosti. Bylo by hezké, kdyby Pražané podpořili Otce dubů v hlasování, třeba i prostřednictvím odevzdání svých nepoužívaných mobilních telefonů a umožnili tak jejich ekologickou likvidaci," uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Více informací o dalších možnostech hlasování je na www.stromroku.cz, kde jsou ke stažení další registrační formuláře i hlasovací archy.

Tip na letní výlet: Za faunou a florou přírodního parku Milíčov a přilehlých rybníků

Přírodní park Milíčov se nachází na jihovýchodním okraji Prahy. Tvoří jej Milíčovský les, údolí Pitkovického potoka a údolí Botiče. Park navazuje na Hostivařskou přehradu. Milíčovský les a rybníky patří mezi oblíbené rekreační lokality občanů Jižního Města. Výlet za Stromem roku nezklame ani ty, kteří to na Háje mají trochu dál.

Z konečné metra Háje je to k Milíčovskému lesu přibližně kilometr. Stačí nám přejít Opatovskou ulici a držet se ulice Novomeského, kde je již značená cyklotrasa A21. Tu sledujeme podél Jurkovičovy ulice. Po chvíli se před námi objeví rozcestí a Milíčovský vrch, za kterým se nachází les. Tím nás nejlépe provede místní naučná stezka nebo zelená turistická značka. K dubu na hrázi rybníka Homolka však vede pouze naučná stezka, zelená by nás nasměřovala krásným údolím Botiče do Křeslic, kde se napojuje na červenou turistickou značku vedoucí k Hostivařské přehradě.

Mapa