Průvodkyně představí nejdůležitější sochaře 18. a 19. století jako byl Václav Prachner, František Xaver Lederer nebo Josef Malínský. Na jejich dílech pak osvětlí ikonografii náhrobků a principy klasicistního sochařství.

První byly oběti moru

Malostranský hřbitov byl založen roku 1680, kdy v Praze řádil mor. Tehdy představení vlašského špitálu zakoupili od malostranských dominikánů vinici, která se nacházela v těchto místech - u Motolského potoka. Bylo zde zřízeno pohřebiště, morový špitál a kaple Narození Panny Marie. Nemocné ošetřovali jezuité, kteří na následky moru do jednoho zemřeli.

Arcibiskup a Svatá holčička

Malostranský hřbitov je charakteristický svou unikátní sochařskou výzdobou. Nejznámější je náhrobek Leopolda Thun-Hohensteina. Jde o litinový náhrobek klečícího biskupa, který  vytvořil Václav Prachner a později se stal inspirací pro Myslbekův náhrobek arcibiskupa Bedřicha Schwarzenberga v katedrále svatého Víta.

Slavná je také Svatá holčička – legendami opředený náhrobek Anny Degenové, „dcery strážmistra a nádenice“, s působivou plastikou dítěte od Josefa Maxe. Autory náhrobků jsou kromě obou zmíněných sochařů také Josefův bratr Emanuel Max, Josef Malínský nebo dílna potomků Ignáce Platzera.

 

Podívejte se na webové stránky: www.praguecitytourism.cz