Procházka na bastion vás jistě potěší. Nejenže tu na vás dýchne kus historie – tohle místo je totiž součástí opevnění Nového Města pražského, založeného císařem Karlem IV. roku 1348, pokochat se tu můžete také pohledem na nádherné plastiky sochaře a malíře Oty Janečka.

Ze zapomenutého místa nádherná vyhlídka

Pokud si bastion, nacházející se nedaleko Nuselského mostu, pamatujete z dob dávno minulých a leta jste zde nebyli, možná budete překvapeni. Tohle místo, které dlouhou dobu bylo takřka zapomenuté, uzavřené polorozpadlou ohradou, za níž byly vidět jen hromady sutě, prorůstající plevel a torzo domu, se změnilo v půvabnou odpočinkovou zónu s příjemnou restaurací.

Jak už jsem zmínila, vznik bastionu se datuje do 14. století, kdy barokní hradby navázaly na původní gotické. A spolu s pevností Vyšehrad tvoří obranný komplex, přičemž linie hradeb odděluje celky před hradbou - Nové Město a kampus Karlovy univerzity, za hradbou pak park Folimanka a část města pod Vyšehradem.

Revitalizace získala cenu Grand Prix architektů

Mezi lety 2010 - 2012 prošlo tohle malebné místo, které je též nazýváno U Božích muk, kompletní rekonstrukcí. Nejenže úpravy podtrhly pevnostní charakter bastionu, zároveň došlo průchodem skrz hradby k pěšímu propojení se zahradou Ztracenka, Albertovem a parkem Folimanka.

Vyhlídkové místo nabízí pohled na protější Vyšehrad i další historické památky našeho hlavního města, v klidu zde rovněž můžete posedět na několika moderních lavičkách. Nebo v útulné prosklené restauraci, která coby skrytá akropole dokonale splývá s prostředím. Není divu, že Revitalizace bastionu U Božích muk v Praze 2 získala v roce 2012 Grand Prix architektů.

Zajímavý výstavní prostor

Každý rok se zde také konají venkovní výstavy. Svůj dočasný domov zde našly například sochy Olbrama Zoubka, Radka Andrleho, či Michaela Gabriela.

Aktuálně jsou to díla Oty Janečka, od jehož narození loni v srpnu uplynulo sto let. A pro návštěvníky jsou výjimečné, protože některé z nich jsou veřejnosti ukázány vůbec poprvé.

Janeček se narodil 15. 8. roku 1919 v Pardubičkách u Pardubic. Vystudoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze a také na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Coby ilustrátor byl několikrát vyznamenán v soutěži o nejkrásnější československou knihu roku. Ve svých malbách se zaměřoval na přírodu – se svými křehkými květinami, ptáky, motýly či stébly trávy se přiblížil mistrům japonských závěsných obrazů.

Byl členem SVU Mánes a SČUG Hollar, v roce 1985 byl pak jmenován zasloužilým umělcem.

Ota Janeček jako sochař

Ačkoli je Ota Janeček spíš znám jako malíř, měl i své sochařské období. První ve čtyřicátých letech minulého století, ze kterých vzešla jeho kubistická díla, a druhé v šedesátých.

A díla z obou jeho sochařských tvůrčích let můžete obdivovat právě na bastionu. Především však můžete prozkoumat, jak tento umělec vnímal ženu. Právě plastik něžného pohlaví je zde zastoupeno nejvíce. Vedle soch nazvaných třeba Tvar či Prapták zde narazíte třeba na dílo nazvané Schoulená, Torzo ženy nebo plastiky pojmenované jednoduše - Žena.

Přijďte se pokochat nádherným výhledem a poznat méně známou tvář uznávaného ilustrátora.