Objevte vědu, která nekončí soumrakem! Přijďte se přesvědčit, že věda umí být zábavná, hravá, poutavá, že její nositelé, vědci, rozhodně neustále nenosí bílé pláště…

Populárně-vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, zábavné show, hudební vystoupení, otevřené dveře tam, kde byste přes den marně klepali. Taková bude již dvanáctá česká Noc vědců, která se po celé republice koná 6. října.

Tématem je mobilita

Tématem letošního ročníku je Mobilita – Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom všem věda? Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá a kam míří? To jsou otázky pro Noc vědců 2017.

Poznejte fyziku jinak

Této oslavy vědy se samozřejmě zúčastní i pražské instituce. Jednou z nich je Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ). FZÚ je největším ústavem Akademie věd ČR a do projektu Noc vědců se zapojí čtyři z jeho pracovišť.

V rámci programu proběhnou exkurze do laboratoří a dalších pracovišť ústavu, budou předváděny vizuálně atraktivní a vědecky zajímavé pokusy, zájemci se můžou těšit i na popularizační přednášky, diskuse s vědci a různé soutěže.

Žádné nudné přednášky

V pracovišti na Slovance pak proběhne speciální noční přednáška o vzniku a vývoji našeho vesmíru a o souvislosti raného vesmíru se zkoumáním nejmenších částic hmoty na urychlovačích, či pozorování s robotickým dalekohledem.

Ve Fyzikálním ústavu nečekejte sáhodlouhé odborné přednášky, ale opravdovou vědu – měření se skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM), mikroskopem atomárních sil (AFM) a ramanovým spektrometrem. A to vše pod vedením vědeckých pracovníku FZÚ. Pomocí praktických experimentů zde odhalíte mikrostrukturu, chemické složení a elektrické vlastnosti zkoumaných předmětů.

Další pražské instituce

Krom Fyzikálního ústavu se do projektu zapojuje také ČVUT, Národní zemědělské muzeum, které zpřístupní nové expozice, Vysoká škola chemicko-technologická anebo Národní kontaktní centrum, či Sociologický ústav AV ČR, kde proběhne přednáška a diskuze na téma Jako na houpačce aneb sociální mobilita žen v ČR.

 

Podívejte se na webové stránky: www.noc-vedcu.cz