Společnost Památník Šoa Praha usiluje již několik let o proměnu nádraží Bubny a jeho bezprostředního okolí na platformu diskusí o novodobé historii, a vybudování stálé expozice Památníku ticha. Brownfield v centru metropole nedaleko stanice metra Vltavská oživují umělecké intervence a kulturní programy.

Divadlo i film na autentickém místě

Pestrou sezónní programovou nabídku Památníku ticha doplňují také vzdělávací aktivity pro učitele a žáky základních a střední škol. A jedním z nich je projekt nazvaný Prožij ten den.

Jde o seminář, který je zaměřen na dramatizaci autentických osudů Čechů, kteří prošli holokaustem, pořádaný Památníkem ticha ve spolupráci s Gymnáziem Přírodní škola. Památník oslovil několik školních divadelních skupin a souborů, aby na bubenském nádraží, smutně spojeném s válečnými deportacemi občanů židovského původu z Prahy, zahrály své divadelní experimenty motivované opravdovými příběhy, týkající se právě tématu šoa.

Publikum tak uvidí příběhy malíře Petera Ginze a uslyší dramatizované deníky terezínských dětí, anebo neobyčejný příběh velbloudice Pepity. Kromě divadla jsou na programu také tématu se týkající filmové dokumenty, na některých z nich spolupracovali také studenti Gymnázia Přírodní škola, jiný vznikl na ZŠ Chocerady.

Po představeních diskuze

Mladí amatérští herci tak na vlastní kůži zažijí atmosféru reálného místa a zároveň se budou prezentovat před večerním „opravdovým“ publikem. Po dopoledních a odpoledních představeních, určených školám, proběhnou diskuze, moderované členy mezinárodního divadelního studia „Farma v jeskyni".

Rozbory a diskuse o hledání přístupů k dramatizaci prožitých příběhů mají pomoci hlavně těm realizátorům, kteří se na svá autorská díla teprve připravují.