Z prvotních zápisků a poznámek postupně vznikla práce, která shrnuje dosavadní poznatky o území Petrské čtvrti od období prvního osídlení této oblasti až po současnost. Autor popisuje vývoj a historii ulic a všech současných i zbořených domů v městské části Praha 1 vymezené ulicemi Revoluční, Hybernská, Těšnov a řekou Vltavou. Čtyřletá práce znamenala prostudovat stovky knih, z nichž za jeden z nejcennějších zdrojů Novotný považuje Kroniku královské Prahy profesora Františka Rutha. Při hledání informací o obyvatelích, firmách a obchodech mu hodně pomohly dobové adresáře a telefonní seznamy a inzeráty časopisů, zejména všech dostupných ročníků Zlaté Prahy a Světozoru a dále archiv policejních přihlášek z 19. a počátku 20. století.

Petrská čtvrť se stala součástí Nového Města pražského po jeho založení v roce 1348. Jejím územím doslova procházely pražské dějiny – žilo tu obyvatelstvo německé, české a židovské a každý tu zanechal svou konkrétní stopu. Na počátku 21. století tu bylo evidováno 1965 bytů ve 205 domech. Prolíná se zde starší zástavba, převážně z druhé poloviny 19. století a počátku 20. Století, s mnohem staršími, většinou sakrálními, stavbami. Zástavba je doplněná pozoruhodnými funkcionalistickými objekty, které byly postaveny těsně před začátkem druhé světové války většinou z židovského kapitálu. Střet této starší a novější zástavby vytváří z území Petrské čtvrti zajímavý celek.

Na závěr připomeňme jen pár jmen význačných osobností, které se v Petrské čtvrti narodily nebo jí během života prošly: rytec Václav Hollar, básník K. H. Mácha, dramatik J. K. Tyl, německy píšící spisovatel Max Brod, filmový režisér Václav Binovec, herečka Anna Letenská, Adina Mandlová či Karla Chadimová, fotograf Karel Hájek, zpěváci Rudolf Cortés, Waldemar Matuška či Hana Hegerová, politik Zdeněk Mlynář, režisér Alfréd Radok, hlasatelka Kamila Moučková a řada dalších.